MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
  • TEAM
  チームスタッフ契約満了のお知らせ
  チームスタッフ契約満了のお知らせ

  チームスタッフ契約満了のお知らせ

  2023-06-30

  • TEAM
  アキ・チェンバース選手 移籍のお知らせ
  アキ・チェンバース選手 移籍のお知らせ

  アキ・チェンバース選手 移籍のお知らせ

  2023-06-28

  • TEAM
  トレイ・ジョーンズ選手 2023-24シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ
  トレイ・ジョーンズ選手 2023-24シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  トレイ・ジョーンズ選手 2023-24シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  2023-06-20

  • TEAM
  チームスタッフ契約満了のお知らせ
  チームスタッフ契約満了のお知らせ

  チームスタッフ契約満了のお知らせ

  2023-06-20

  • TEAM
  ケーレブ・ターズースキー選手 2023-24シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ
  ケーレブ・ターズースキー選手 2023-24シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  ケーレブ・ターズースキー選手 2023-24シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  2023-06-19

  • TEAM
  五十嵐圭 選手 2023-24シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ
  五十嵐圭 選手 2023-24シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  五十嵐圭 選手 2023-24シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  2023-06-17

  • TEAM
  木村圭吾 選手 2023-24シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ
  木村圭吾 選手 2023-24シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  木村圭吾 選手 2023-24シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  2023-06-12

  • TEAM
  コー・フリッピン選手 2023-24シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ
  コー・フリッピン選手 2023-24シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  コー・フリッピン選手 2023-24シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  2023-06-09

  • TEAM
  辻直人 選手 2023-24シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ
  辻直人 選手 2023-24シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  辻直人 選手 2023-24シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  2023-06-08